Bestuurssamenstelling

 
Dirigent / muzikaal adviseur: Lex Grem
Voorzitter: Bert Kok
Secretaris: Francien Legerstee
Penningmeester: Hetty van Gruijthuijsen
Bibliothecaris:  Willy von Rotz
2e Penningmeester: Tiny van Raaij

 

Verder maken drie Commissarissen van de Activiteitencommissie deel uit van het bestuur.